DOTACJE NA INNOWACJE

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 

PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU W RAMACH DZIAŁANIA 6.1 PASZPORT DO EKSPORTU PO IG

 

Nazwa Beneficjenta:

 

Tytuł projektu:

 

 

Wartość projektu:

Wartość dofinansowania:

Wartość dofinansowania z EFRR 85%:

Okres realizacji:

„LUMAX” USŁUGOWY ZAKŁAD STOLARSKI Marcin Skrzek

Wzrost konkurencyjności firmy „LUMAX” poprzez rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych.

299 244,05 PLN

148 978,96 PLN

 

126 632,12 PLN

01.02.2013-31.12.2014

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.